Tektstverwerking
Al dan niet zelfstandig opstellen, uitwerken van onder andere brieven, rapporten, offertes, etc.
Gereedmaken van mailings, desgewenst tot en met de verzending. Verzorgen van bijvoorbeeld presentatie-materiaal, folders, nieuwsbrieven, cursusmappen.
Uitwerken van geluidsbanden (o.a.dictafoon)
uitwerken van geluidsbanden van bijvoorbeeld interviews, vergaderingen
Corrigeren en redigeren van tekst
Volgens uw wensen nalopen en corrigeren van uw teksten (o.a. scripties, manuscripten, rapporten) en/of het toezien op een consequente lay-out, schrijfwijze en schrijfstijl. 
Invoeren en beheren van adressen-bestanden 
Naast het invoeren en beheren kan uw bestand(en) up-to-date worden gehouden en/of aangevuld.  
Verzorgen van mailingen
Tekst en Vormgeving verzorgt snel en nauwkeurig uw grote en kleine mailings en verwerkt eventueel ook volgens uw aanwijzingen de respons.
Secretariaat Tekst en Vormgeving | tel. 050 313 26 26 | KvK-nr. 02076926 | E-mail: info@tekstenvormgeving.nl